Over mij

Na mijn studie fysiotherapie in Enschede (1983) ben ik in 1984 begonnen met de studie osteopathie. Deze heb ik na 5 jaar in 1989 in Brussel afgerond.

In 2000 uiteindelijk, na het schrijven van de verplichte thesis, heb ik het diploma osteopaat DO gekregen.

In de jaren na 1989 heb ik mijzelf verder ontwikkelt door het volgen van talloze bij- en nascholingen. Door dat leerproces en de ervaringen die ik door de jaren opgedaan heb, ben ik de osteopaat geworden die ik nu ben. Een leerproces wat overigens nooit stopt.

Je moet luisteren naar degene die bij je is. Niet alleen met je oren, maar ook met je handen.
Het menselijk lichaam vertelt vaak precies waar het probleem zit.

Met verschillende osteopathische technieken ben ik dan vaak in staat om voorwaarden te scheppen, te normaliseren. Beperkingen op te heffen. Hierdoor wordt het lichaam in staat gesteld het nieuwe evenwicht zelf verder te stabiliseren.

Ik ben lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie). Door de registratie bij het NRO mag ik DO-MRO® achter mijn naam zetten.