Onderzoek


De 3 principes, de 5 modellen en een gedegen kennis van de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, embryologie, biomechanica en in mindere mate psychologie vormen de basis om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van een klacht.

Eerst de anamnese (vraaggesprek), waarin naar voren komt wat de klachten zijn, waar ze zitten, hoe lang ze er zijn, hoe heftig etc. Hier wordt alleen relevante informatie gevraagd.

Dan het lichamelijk onderzoek. Met manuele testen wordt gevoeld welke weefsels een bewegingsbeperking vertonen. Zijn het meer de gewrichten die beperkt zijn en zo ja, welke. Ligt het probleem meer in een beperking van organen. Speciale testen kunnen dat uitwijzen. En kunnen de bewegingsbeperkingen die worden gevonden uiteindelijk gekoppeld worden aan de klachten/symptomen waar iemand mee komt. 

Na het onderzoek wordt ook altijd beoordeeld of een osteopatische behandeling op zijn plaats is. Het kan zijn dat een andere therapie zinvoller is of dat verder onderzoek door huisarts of specialist noodzakelijk is.